sjukdom ångestsyndrom behandlingar och läkemedel

Målet med behandlingen är att förbättra dina symtom och din förmåga att fungera i det dagliga livet. Psykoterapi, särskilt kognitiv beteendeterapi, kan vara till hjälp för sjukdom ångestsyndrom. Ibland mediciner kan tillsättas.

Eftersom fysiska förnimmelser kan relateras till psykisk ohälsa och hälsoångest, psykoterapi – även kallad samtalsterapi – kan vara effektivt för sjukdom ångestsyndrom. En typ av psykoterapi som kallas kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara effektivt i inlärningsförmåga för att hantera sjukdom ångestsyndrom. CBT kan tillhandahållas individuellt eller i en grupp.

Psykoterapi

KBT kan hjälpa dig

mediciner

Andra behandlingar såsom beteende stresshantering och exponeringsterapi kan också vara till hjälp.

Antidepressiva medel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), kan bidra till att behandla sjukdomar ångestsyndrom. Läkemedel för att behandla humör eller ångeststörningar, om närvarande, kan också hjälpa till.

Tala med din läkare om medicinering alternativ och de eventuella biverkningar och risker.