lexapro biverkningar: är ömhet i brösten gemensamt?

Escitalopram (Lexapro) är ett receptbelagt läkemedel som vanligen används för att behandla depression och generaliserat ångestsyndrom. Ömma bröst är inte bland de publicerade biverkningar Lexapro, men vissa studier och inofficiella rapporter har kopplat Lexapro och ömhet i brösten.

Lexapro kan störa den normala bearbetningen av prolaktin – ett hormon som påverkar bröstvävnad. Det är möjligt att detta kan leda till ömhet i brösten. Bröstsmärta har dokumenterats som en sällsynt biverkan av andra antidepressiva medel, inklusive citalopram (Celexa), venlafaxin (Efexor XR), sertralin (Zoloft) och mirtazapin (Remeron), samt vissa andra psykofarmaka.

Tänk på att ett antal andra saker kan orsaka bröstsmärtor. Din läkare kan överväga eventuella bakomliggande orsaker till dina symtom.

Din läkare kan ha du slutar att ta Lexapro under en tidsperiod för att se om din ömma bröst förbättras. Men inte ändra dosen eller sluta att ta din antidepressiva tills du prata med din läkare. Om du slutar att ta Lexapro för fort, kan du få allvarliga symtom som ångest, huvudvärk eller förvirring.

Om din ömma bröst verkar vara relaterade till Lexapro, kan din läkare rekommendera en annan antidepressiv. Lexapro och flera andra antidepressiva finns i generisk form, även om några biverkningar bör likna märkes produkt.

med