lever med trombocytemi eller trombocytos

Om du har trombocytemi eller trombocytos

Om du tar läkemedel för att sänka trombocytantalet, läkare eller tandläkare om dem innan kirurgiska eller tandingrepp. Dessa läkemedel tunn blodet och kan öka blödning under dessa förfaranden.

Läkemedel som förtunnar blodet även kan orsaka inre blödningar. Tecken på inre blödning inkluderar blåmärken, blodiga eller tjärliknande-avföring, rosa eller blodig urin, ökad menstruationsblödning, blödande tandkött och näsblod. Kontakta din läkare omedelbart om du har något av dessa tecken.

Undvika over-the-counter smärtstillande läkemedel såsom ibuprofen (utom Tylenol ®). Dessa läkemedel kan öka risken för blödningar i magen eller tarmarna och kan begränsa effekten av aspirin. Var medveten om att kalla och smärta mediciner och andra over-the-counter produkter kan innehålla ibuprofen.