lever med hjärtklappning

De flesta hjärtklappning är ofarliga och ofta försvinner på egen hand. Behandling behövs inte vanligtvis i dessa fall. Din läkare kan råda dig att undvika triggers för hjärtklappning. (För mer information, gå till “Hur är Hjärtklappning behandlas?”)

Läkaren kanske redan har sagt att dina hjärtklappning är ofarliga. Trots detta, se din läkare igen om de förvärras, börjar oftare blir mer märkbar eller besvärande, eller förekomma med andra symtom.

Läkaren kommer att berätta om andra tecken och symptom att vara medveten om och när man bör söka akut vård.

En sjukdom eller hjärtproblem kan vara orsaken till dina hjärtklappning. Om så är fallet, kommer din läkare att ge dig råd och behandling för ditt tillstånd.