ledplastik vid reumatoid artrit

Ledbyteskirurgi, även i de små lederna i händerna, är ett alternativ för människor vars fogar har allvarligt skadats av reumatoid artrit.

Reumatoid artrit kan skada lederna så allvarligt att de fungerar inte längre på rätt sätt. Om ledfunktion blir oacceptabel, särskilt om skarven orsakar smärta även vid vila, kan din läkare föreslå ledplastik.

Inflammation i samband med reumatoid artrit kan försvaga sladdarna av vävnad som hjälpa till att hålla lederna tillsammans. Det kan också äta bort på ledens ben och brosk. Eftersom skadorna fortskrider kan även enkla uppgifter blir svårt, om inte omöjligt.

Nyare läkemedel kan hjälpa till att kontrollera denna inflammation och kan förhindra eller senarelägga vilken typ av skador som kan kräva ledplastik. Men många människor fortfarande bli handikappade från effekterna av reumatoid artrit.

Ledersättning innebär att ta bort de skadade delarna av en gemensam och ersätta dem med enheter som tillverkas av metall och plast. Höfter och knän är de vanligaste utbytta lederna. Andra förband som kan skadas av reumatoid artrit inkluderar axeln, armbåge, handled, fotled och handen.

Reumatoid artrit kan orsaka allvarliga handmissbildningar. Många av dessa missbildningar innebär lederna som fäster fingrarna till din hand. Byta dessa fogar kan hjälpa till att lindra smärta och förbättra funktion.

Besök din läkare