läpp cancerbehandling

Läppcancer behandlingar inkluderar

Kirurgi. Kirurgi används för att avlägsna läppcancer och en marginal av frisk vävnad som omger den. Kirurgen sedan reparerar läppen för att möjliggöra normal äta, dricka och tala. Tekniker för att minimera ärrbildning också används.

För små läppcancer, kan reparera läppen efter operationen vara en enkel procedur. Men för större läppcancer, skicklig plast och rekonstruktiv kirurger kan behövas för att reparera läppen. Rekonstruktiv kirurgi kan innebära att flytta vävnad och hud till ansiktet från ett annat område av kroppen.

Kirurgi för läppcancer kan också innebära att ta bort cancer lymfkörtlar i halsen.

Strålbehandling. Strålbehandling använder kraftfulla energistrålar, såsom röntgen, för att döda cancerceller. Strålbehandling för läppcancer kan användas på egen hand eller den kan användas efter operation. Strålningen kan endast syftar till läppen, eller det kan också syfta till lymfkörtlarna i halsen.

Strålbehandling för läppcancer oftast kommer från en stor maskin som just fokuserar energistrålar. Men i vissa fall kan strålningen placeras direkt på läppen och lämnas på plats under en kort tid. Detta förfarande, som kallas brachyterapi, tillåter läkare att använda högre doser av strålning.