Langerhanscellshistiocytos

Langerhanscellshistiocytos (LCH) är en sällsynt cancer som börjar i LCH-celler, en typ av dendritiska celler (vita blodkroppar). LCH-celler kan växa i många olika delar av kroppen, där de kan skada vävnad eller bilda lesioner.

LCH kan uppstå i alla åldrar, men är vanligast hos små barn. Hos spädbarn upp till ett års ålder, kan LCH försvinna utan behandling. Behandling av LCH hos barn skiljer sig från behandling av LCH hos vuxna.

LCH i hud, ben, lymfkörtlar, eller hypofysen blir oftast bättre med behandling och kallas “låg risk”. LCH i mjälte, lever eller benmärg är svårare att behandla och kallas “high-risk.

Ritning av en dendritisk cell. Langerhanscellshistiocytos är cancer av dendritiska celler. Denna teckning skapades från elektronmikroskopi uppgifter.