isoniazid (oralt, intramuskulärt) beskrivning och varumärken

Canadian Varumärke

Isoniazid används för att behandla tuberkulos (TB) eller förhindra dess avkastning (reaktivering). Det kan ges ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla tuberkulos eller för att förhindra dess avkastning (reaktivering). Detta läkemedel kan också användas för andra problem som bestäms av din läkare.

Detta läkemedel kan orsaka några allvarliga biverkningar, inklusive skador på levern. Leverskador är mer sannolikt att uppstå hos patienter över 50 års ålder. Du och din läkare bör tala om det goda detta läkemedel kommer att göra, liksom riskerna med att ta det.

Om du behandlas för tuberkulos (TB): För att klara upp din TB-infektion helt måste du fortsätter att ta denna medicin för hela behandlingstiden, även om du börjar må bättre. Det här är väldigt viktigt. Det är också viktigt att du inte missar några doser.

Isoniazid finns endast med din läkares ordination.

Sirap, tablett, lösning

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer