hyperinsulinemi: är det diabetes?

Hyperinsulinemi (hi-PUR-in-suh-LIH-NEE-me-uh) är mängden insulin i blodet är högre än vad som anses normalt. Ensam, är det inte diabetes. Men hyperinsulinemi förknippas ofta med typ 2-diabetes.

Insulin produceras av bukspottkörteln och hjälper till att reglera blodsockret. Hyperinsulinemi är ett tecken på ett underliggande problem.

Hyperinsulinemi orsakas oftast av insulinresistens – ett tillstånd där kroppen är resistenta mot effekterna av insulin. Bukspottkörteln försöker kompensera genom att göra mer insulin. Insulinresistens kan så småningom leda till utvecklingen av typ 2-diabetes. Detta händer när bukspottkörteln inte längre kan kompensera genom att utsöndra stora mängder insulin krävs för att hålla blodsockret normalt.

Sällan är hyperinsulinemi som orsakats av

Hyperinsulinemi orsakar oftast inga tecken eller symptom, förutom hos personer med en insulinom i vilka det kan orsaka lågt blodsocker (hypoglykemi). Behandling av hyperinsulinemi riktas mot det underliggande problemet.

med

Besök din läkare