hygienhypotesen: tidig groddar exponering förhindrar astma?

Barn som växer upp på landsbygden, runt djur och i större familjer tycks utveckla astma mindre ofta än andra barn. Enligt hygienhypotesen, är detta på grund av ökad exponering för vissa virus, bakterier eller parasiter.

Hygien hypotesen föreslår att barndomen exponering för bakterier och vissa infektioner hjälper immunsystemet utvecklas. Detta lär kroppen att skilja ofarliga ämnen från de skadliga ämnen som utlöser astma. I teorin, exponering för vissa bakterier lär immunsystemet inte att överreagera.

Men förebygga astma är inte så enkelt som att undvika antibakteriell tvål, som har en stor familj eller tillbringa tid på gården. För en sak, det finns ett antal mikrober – såsom respiratoriskt syncytialvirus (RSV) – som kan orsaka astma snarare än att förhindra det. Dessutom kan infektioner som kan bidra till att förebygga astma orsaka en rad andra hälsoproblem. Den typ av bakterie är inte den enda faktor som spelar en roll, antingen. Svårighetsgraden av en infektion och när infektionen sker under barndomen också verkar roll.

Mer forskning behövs för att förstå exakt hur barndom groddar exponering kan bidra till att förebygga astma. Vad vi vet är att barn med astma, är sannolikt att göra mer skada än nytta exponering för bakterier.

med

Besök din läkare