hydromorfon (injektionsvägen) beskrivning och varumärken

Hydromorfon tillhör den grupp läkemedel som kallas narkotiska smärtstillande medel, som är läkemedel som används för att lindra smärta. Dilaudid® används för att lindra smärta hos patienter som behöver en narkotisk smärtstillande. Dilaudid-HP® används för att lindra måttlig till svår smärta hos patienter som är opioid-toleranta och som kräver högre doser av opioid medicin.

Hydromorfon verkar på det centrala nervsystemet (CNS) för att lindra smärta. Några av de biverkningar orsakas också av åtgärder i CNS. När hydromorfon används under en längre tid, kan det bli vanebildande, orsakar psykiska eller fysiska beroende. Men människor som har fortsatt smärta bör inte låta rädslan för beroende hålla dem från att använda narkotika för att lindra sin smärta. Psykiskt beroende (addiction) är inte sannolikt att uppstå när narkotika används för detta ändamål. Fysiskt beroende kan leda till indragning biverkningar om behandlingen avbryts plötsligt. Emellertid kan allvarliga tillbakadragande biverkningar vanligen förebyggas genom att gradvis minska dosen under en viss tidsperiod före behandlingen avbryts helt.

Detta läkemedel är endast tillgänglig med läkarens ordination.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer

Lösning; Pulver för lösning