hydantoin antikonvulsiva

 
Hydantoin antiepileptika är strukturellt besläktade med barbiturater. De har en allantoin heterocyklisk bas. Hydantoiner bromsa synaptisk transmission genom att blockera natriumkanaler från återhämta sig från den inaktiverade tillståndet, och hämmar nervceller från bränning. Detta stoppar upprepade excitation av celler som resulterar i kramper.

Hydantoin antiepileptika används för att behandla ett brett spektrum av anfall typer.

Medicinska tillstånd som är förknippade med hydantoin antiepileptika