hur är pulmonell hypertension behandlas?

Pulmonell hypertension (PH) har inget botemedel. Emellertid kan behandling hjälpa till att lindra symtomen och bromsa utvecklingen av sjukdomen.

PH behandlas med läkemedel, förfaranden och andra terapier. Behandlingen beror på vilken typ av PH du har och dess svårighetsgrad. (För mer information, gå till “Typer av pulmonell hypertension.”)

Grupp 1 pulmonell arteriell hypertension (PAH) innehåller PH som är ärvt, som inte har någon känd orsak, eller att orsakas av vissa läkemedel eller villkor. Behandlingar för grupp 1 PAH inkluderar läkemedel och medicinska procedurer.

Grupp 1 pulmonell arteriell hypertension

Din läkare kan ordinera läkemedel för att koppla av blodkärlen i lungorna och minska onödig celltillväxt i blodkärlen. Eftersom blodkärlen vidgas, kan mer blod flöda genom dem.

Grupp 2 Pulmonary Hypertension

Din läkare kan ordinera läkemedel som tas via munnen, inhaleras, eller injicerade.

Exempel på läkemedel för grupp 1 PAH inkluderar

Din läkare kan ordinera en eller flera av dessa läkemedel. Att ta reda på vilka av dessa läkemedel fungerar bäst, kommer du förmodligen att ha en akut vasoreactivity test. Detta test visar hur trycket i dina lungartärerna reagerar på vissa läkemedel. Testet genomförs under rätt hjärtkateterisering.

Om du har grupp ett PAH, kan din läkare rekommendera en eller flera av följande förfaranden.

Atrial septostomy (september-TOS-tå-me). För denna procedur, som kallas en tunn, flexibel slang en kateter sätts in i ett blodkärl i benet och gängade till ditt hjärta. Röret är sedan lägga genom väggen som skiljer höger och vänster förmak (övre kammare i hjärtat). Denna vägg kallas septum.

En mycket liten ballong på spetsen av röret är uppblåst. Detta skapar en öppning mellan förmaken. Detta förfarande avlastar trycket i höger förmak och ökar blodflödet. Atrial septostomy sällan sker i USA.

Lungtransplantation. En lungtransplantation är operation för att ersätta en persons sjuk lunga med en frisk lunga från en avliden donator. Detta förfarande kan användas för personer som har svår lungsjukdom som orsakar PAH.

Hjärt-lungtransplantation. En hjärt-lungtransplantation är kirurgi där både hjärt- och lung ersätts med friska organ från en avliden donator.

Förhållanden som påverkar den vänstra sidan av hjärtat, såsom mitral valve sjukdom, kan orsaka grupp 2 PH. Behandla den bakomliggande orsaken kan behandla PH. Behandlingar kan inkludera livsstilsförändringar, läkemedel och kirurgi.

Lungsjukdomar, såsom KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och interstitiell lungsjukdom, kan orsaka grupp 3 PH. Vissa sömnstörningar, såsom sömnapné, kan också orsaka grupp 3 PH.

Om du har denna typ av PH, kan du behöva syrgasbehandling. Denna behandling ökar syrenivån i blodet. Du kommer förmodligen få syre genom mjuka plast stift som passar in i näsan. Syrgasbehandling kan göras hemma eller på ett sjukhus.

Din läkare kan också rekommendera andra behandlingar om du har en underliggande lungsjukdom.

Blodproppar i lungorna eller blodproppssjukdomar kan orsaka grupp 4 PH. Om du har denna typ av PH, kommer din läkare sannolikt förskriva blodförtunnande läkemedel. Dessa läkemedel hindrar blodproppar från att bildas eller blir större.

Ibland läkare använder operation för att avlägsna ärrbildning i lungartärerna på grund av gamla blodproppar.

Olika sjukdomar och tillstånd, såsom sköldkörtelsjukdom och sarkoidos, kan orsaka grupp 5 PH. Ett föremål, såsom en tumör, pressning på lungartärerna också kan orsaka grupp 5 PH.

Grupp 5 PH behandlas genom att behandla dess orsak.

Grupp 3 Pulmonary Hypertension

Flera behandlingar kan användas för alla typer av PH. Dessa behandlingar inkluderar

Forskning pågår för bättre PH behandlingar. Dessa behandlingar ger hopp för framtiden.

Grupp 4 Pulmonary Hypertension

Grupp 5 Pulmonary Hypertension

Alla typer av pulmonell hypertension

Relaterade direktörens meddelande