Huntingtons sjukdom (korea) Guide – orsaker, symptom och behandlingsalternativ

Vad är det?

Huntingtons sjukdom orsakar vissa nervceller i hjärnan att sluta fungera korrekt. Det leder till mental försämring och förlust av kontroll över stora muskelrörelser. Typiskt symptom på sjukdomen börjar mellan åldrarna 35 och 50, även om de kan börja så tidigt som barndomen eller senare i livet .; Oavsett på vilken ålder börjar försämras Huntingtons sjukdom över tiden. Det är en ärftlig (genetisk) sjukdom. Varje barn till en förälder med Huntingtons sjukdom har en 50% chans att ärva sjukdomen .; Huntingtons sjukdom är relativt ovanligt. Det drabbar människor från alla etniska grupper. Sjukdomen drabbar män och kvinnor lika .; symtom; Huntingtons sjukdom kan påverka; Intellektuell förmåga; Minnesförlust; Ouppmärksamhet; Demens

symptom

Huntingtons sjukdom kan påverka; Intellektuell förmåga; Minnesförlust; Ouppmärksamhet; Demens

Diagnos

Symptomen på Huntingtons sjukdom börjar subtilt. Som ett resultat kan diagnosen inte göras förrän sjukdomen har börjat försämras.

Hur länge varar det?

Den gen som orsakar Huntingtons sjukdom är närvarande från födseln. Symtomen börjar vanligtvis i mitten av livet. De pågå till slutet av livet.

Hur kan man förhindra detta hälsotillstånd

Det finns inget sätt att förhindra denna sjukdom hos människor som har ärvt den genetiska defekter.

Hur man behandlar denna hälsotillstånd

Det inte finns någon behandling för att bota Huntingtons sjukdom eller bromsa dess fortskridande. Flera behandlingar testas för att se om de åtminstone kan bromsa utvecklingen av sjukdomen.

När ska besöka läkare

Diskutera en familjehistoria av Huntingtons sjukdom med din läkare. Överväga genetisk testning för att avgöra om du bär Huntingtons genen. Du kanske också vill förstå riskerna innan de har barn.

Prognos

Det inte finns någon behandling för att stoppa utvecklingen av Huntingtons sjukdom.