högriskgraviditets översikt

Din graviditet kallas hög risk om du eller ditt barn har en ökad risk för hälsoproblem. Många saker kan sätta dig vid hög risk. Kallas “high-risk” kanske låter skrämmande. Men det är bara ett sätt för läkare att se till att du får särskild uppmärksamhet under graviditeten. Läkaren kommer att titta på dig noga under graviditeten för att hitta eventuella problem tidigt.

Din hälsa plan kan ha sin egen lista över vad som gör en graviditet högrisk. I allmänhet kan graviditeten vara hög risk om

Andra hälsoproblem kan göra din graviditet högrisk. Dessa inkluderar problem hjärtklaff, sicklecellanemi, astma, lupus och reumatoid artrit. Tala med din läkare om eventuella hälsoproblem du har.

Du kommer att ha fler läkarbesök än en kvinna som inte har en hög risk graviditet. Du kan ha fler ultraljud tester för att se till att ditt barn växer bra. Du kommer att ha regelbundna blodtryckskontroller. Och urinen kommer att testas för att leta efter protein (ett tecken på havandeskapsförgiftning) och urinvägsinfektioner.

Tips för Halsbränna Relie; Friska blöjbyte: Basic; Tandläkarbesök för gravida kvinnor

Hälsosamma recept minus Heartbur; Skydda din familj från köns; Generad av inkontinens?