hjärtsjukdom och head-up tilt bord testet

Head-up tipplatt test är ett sätt att hitta orsaken till svimningsanfall. Testet involverar ligger stilla på en säng och lutas i olika vinklar (30 till 60 grader) för en tid medan olika maskiner kontrollera ditt blodtryck, elektriska impulser i hjärtat, och din syrenivå.

Ateroskleros är en process för förträngning och åderförkalkning på grund av plack byggs upp i den inre beklädnaden av artärer. Det är nyckeln orsaken till hjärtinfarkt och stroke och nr 1 dödsorsaken i US; När det gäller att utveckla hälsorisker från åderförkalkning, vissa människor löper större risk än andra. Men eftersom åderförkalkning är tyst tills den avancerade, uppskatta sin hälsorisk tar några utbildade gissningar; Hur kan du avgöra din risk? Riskfaktorerna är lätt …

Om du ska för en head-up tilt bord testet, bör du

Head-up tipplatt testet tar vanligtvis en till två timmar att slutföra. Dock kan det variera beroende på de observerade förändringarna i blodtryck och hjärtfrekvens och de symtom du upplever under testet. Innan testet börjar, kommer en sjuksköterska hjälpa dig redo. Sjuksköterskan kommer att starta en IV (intravenös) linje. Detta är så läkare och sjuksköterskor kan ge dig mediciner och vätska under förfarandet vid behov.

Du kommer att vara vaken under testet. Du kommer att bli ombedd att ligga stilla och hålla benen stilla.

Sjuksköterskan kommer att ansluta dig till fyra bildskärmar. De inkluderar