HIPAA, även kallad sekretessregel

HIPAA (uttalas HIP-uh) står för Health Insurance Bärbarhet och Accountability Act och är den lag som skyddar din integritet som en patient. Enligt lagen måste planer för hälsovård och vårdgivare begränsa vilka som kan se dina patientjournaler. HIPAA ger dig också rätt att få en kopia av dina patientjournaler från din läkare.

Arbetsgivare måste följa HIPAA regler inom vissa vissa omständigheter. Till exempel kan din arbetsgivare inte neka dig sjukförsäkring på grund av dålig hälsa. Om det fungerar på plats medicinska kliniker eller betalar medicinska räkningar med egna medel, ska det följa HIPAA integritetsregler, precis som hälsoplaner och leverantörer.

Däremot sekretess regel inte skydda din anställning register, även om informationen i dessa register är hälsorelaterade. Ändå kan din arbetsgivare inte be din vårdgivare för information om dig utan din tillåtelse. HIPAA inte hålla din arbetsgivare från att be dig för vissa typer av information. Till exempel, kan de begära läkarintyg för sjukskrivning, arbetarnas ersättning, wellness-program, eller försäkring.

Vissa andra grupper inte behöver följa HIPAA regler. De omfattar livbolag och brottsbekämpning. Många statliga myndigheter, såsom de för sociala förmåner eller välfärd, inte behöver följa HIPAA regler heller.

Behöver sjukförsäkring hjälp? Svara på några frågor för att få din personliga handlingsplan.