fetala alkoholeffekter: beteende och inlärningsproblem – ämne översikt

Fetalt alkohol spektrum störning (FASD) kan orsaka ett brett spektrum av beteendeproblem och tänkande och resonemang (kognitiva) problem som kan påverka ett barns skolprestationer. Barnet kan ha

importan; Det är möjligt att huvudtitel rapporten tyrosinhydroxylas Brist är inte det namn du förväntat. Kontrollera synonymer notering att hitta alternativa namn (s) och oordning indelning (s) som omfattas av denna rapport.

Tillskrivas FASD, kan dessa problem inte vara relaterade till barnets utvecklingsnivå eller på grund av problem i barnets familj eller livssituation.

Ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Dessa kan också vara symtom på Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); Extrema humörsvängningar, aggressivt beteende, eller vredesutbrott; Dålig förmåga att tänka i abstrakta sätt; Svårighet med matematiska färdigheter; Svårt att lära sig. Detta kan relateras till utvecklingsstörning. Problemen kan vara mild till svår, beroende på hur illa barnets alkoholeffekter. Fetalt alkoholsyndrom (FAS) är en av de vanligaste kända orsakerna till utvecklingsstörning; Hörselproblem; Tal problem, om barnet har käft defekter.

Tänk på konsekvenserna av sina handlingar; Kontrollera sina impulser; Korrekt tolka åtgärder från andra människor.